Skip to main content

У оквиру обуке о здрављу шумског биља на територији Републике Србије, 10-11. маја у седишту ЈП „Национални парк Ђердап“ у Доњем Милановцу одржан је Семинар и радионица на тему „Осмозуби (Ips typographus) и шестозуби (Pityogenes chalcographus) смрчин поткорњак“. Учесници семинара су били самостални референти за гајење и заштиту шума запослени у ЈП „Национални парк Ђердап“ и ЈП „Србијашуме“ ШГ Тимочке шуме Бољевац и Северни Кучај Кучево. Током семинара обрађени су:

– Карактеристике врсте и природни непријатељи.
– Интегрална заштита и управљање њима као штеточинама.
– Прикупљање и обрада података и њихов унос у електронску базу.

Другог дана семинара одржана је радионица, односно рад у групама како би се учесници обучили за практичну примену смерница обрађених тема. Семинар и радионицу за инжењере шумарства извела је др Мара Табаковић-Тошић, научни саветник из Института за шумарство у Београда.