Skip to main content

JP „Nacionalni park Đerdap“ bio je domaćin međunarodnog CIC treninga – obuke za nacionalne sudije u ocenjivanju trofeja divljači. Sa dvadesetak polaznika obuke iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Srbije tokom dva dana radili su predstavnik CIC-a Luna Milatović i dvojica seniorskih sudija: Aleksandar Ćeranić iz Beograda i Kozmin Maris iz Rumunije. Po završetku obuke, polaznici su dobili licencu koja im omogućava da ocenjuju trofeje u ime CIC-a.