Skip to main content

U skladu sa članom 41 Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Sl. glasnik RS“ br. 128/2014 i br. 98/18) dozvolu za rekreativni ribolov na ribolovnim vodama u zaštićenom području izdaje upravljač zaštićenog područja i ova se dozvola može koristiti samo na ribarskom području za koje je izdata. Na osnovu Pravilnika o visini troškova za izdavanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području za 2021. godinu, cena godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području iznosi pet hiljada dinara, višednevne dve hiljade i dnevne hiljadu dinara. Dozvole za rekreativni ribolov mogu da se kupe u upravnoj zgradi JP „Nacionalni park Đerdap“ u Donjem Milanovcu i Radnim jedinicama u Dobri i Tekiji, kao i kod ovlašćenih distributera, klubova rekreativnih ribolovaca u Donjem Milanovcu, Kladovu, Majdanpeku, Velikom Gradištu, Kučevu, Boru i Zaječaru.

Podsećamo, dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području važi isključivo za to zaštićeno područje, a u slučaju Nacionalnog parka Đerdap to su ribolovne vode u granicama ovog zaštićenog područja. Za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području neophodno je priložiti evidenciju ulova rekreativnog ribolovca za 2020.godinu na obrascu E1 i jednu fotografiju veličine 30h35 mm.

U toku je i prodaja dozvola i sklapanje ugovora za obavljanje privrednog ribolova na ribarskom području „Đerdap“ za 2021. godinu. Cena godišnje dozvole je 80 hiljada dinara i može se platiti u dve rate-prva odmah po sklašanju ugovora, a druga do 30. juna. Preduslov za sklapanje ugovora je aktivna preduzetnička radnja i predat izveštaj o ulovu ribe za 2020. godinu.