Skip to main content

Nacionalni park Đerdap posetili su 29. marta učesnici nagradne stručne ekskurzije koju je organizovao Univerzitet Singidunum iz Beograda. Učenici beogradske gimnazije „Patrijarh Pavle“ i VII beogradske gimnazije, obišli su Centar za posetioce u Donjem Milanovcu, gde su pogledali film o Nacionalnom parku i interaktivnu postavku o biološkoj raznovrsnosti, geodiverzitetu i spomenicima kulture. Nakon toga, u pratnji stručnih vodiča otišli su na vidikovac Kovilovo odakle su panoramski posmatrali deo klisure, a zatim su prošetali Kanjonom Boljetinske reke, koji se zbog izuzetnih vrednosti nalazi u režimu zaštite I stepena.