Skip to main content

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић потписала је уговоре са управљачима заштићених подручја на територији Републике Србије, којима су додељена средства за суфинансирање Програма управљања заштићеним подручјима. Ове године средства су опредељена за 89 заштићених подручја, а издвојено је 355 милиона динара, што је већи износ него претходне године.

„Заштићена подручја највреднији су део природе, која због својих карактеристика завређују да имају посебан статус. Како бисмо одржали и унапредили стање природе, неопходно је да чувамо и унапређујемо заштићена подручја, а ове субвенције се додељују управљачима на основу Програма управљања, на који је Министарство дало сагласност у складу са Закона о заштити природе“, рекла је министарка Вујовић додајући да се, поред очувања постојећих заштићених подручја, Министарство сваке године труди да повећа површину под заштитом.

Држава је обезбедила финансијска средства која се односе на чување заштићеног подручја, послове за уређење улазних станица, центара за посетиоце, уређење простора за потребе образовања, очување културног наслеђа. Фокус је и на праћењу стања природних вредности, научним и другим истраживањима, реинтродукцији, реколонизацији, рекултивацији и другим активностима на техничкој и биолошкој заштити, и друго.

Ове године се први пут суфинансирају радови и активности за два нова заштићена подручја ПИО Столови и ПИО Жељин, којим управља ЈП „Србијашуме”.

Преузето са сајта Министарства заштите животне средине