Skip to main content

Савет за глобалне геопаркове је, у својству стручног тела за евалуацију номинација, на састанку у Индонезији, дао позитивну препоруку за 15 добара, међу којима је и Ђердап, за упис на листу Унескових глобалних геопаркова. Формалну одлуку о упису првог геопарка у Србији, Геопарка Ђердап, доноси Извршни савет Унеска на заседању у априлу 2020. године.

Подсећамо Геопарк је јединствено подручје, јасно дефинисаних граница, са израженим геолошким наслеђем, где су основни циљеви заштита, едукација и одрживи развој. У геопарку се штити, чува, презентује и промовише геолошко, али и друго природно и културно-историјско наслеђе, ради подстицања одрживог економског развоја и јачања свести о значају очувања вредности. Геопаркове подржавају и у њему учествују локалне заједнице које препознају и желе да истакну геолошко, природно и културно-историјско наслеђе, пре свега кроз развој геотуризма.

Прво подручје у Србији номиновано за приступање УНЕСКО Глобалној мрежи геопаркова је Геопарк Ђердап које обухвата територију од 1.330 km², укључујући и подручје Националног парка Ђердап. Најмаркантнија природна појава на подручју Геопарка Ђердап у оснивању је Ђердапска клисура, дуж које се налазе бројни објекти геонаслеђа из готово свих периода геолошке историје.