Skip to main content

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ je predavanjem o značaju geoturizma s posebnim osvrtom na budući Geopark Đerdap, obeležilo 27. septembar, Svetski dan turizma. O značaju geoturizma govorio je diplomirani inženjer geologije za paleontologiju Darko Timotić, šef odseka za prirodnjačku zbirku u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

Ovom se prilikom čulo da geoturizam podržava, podupire, unapređuje i uvažava geografski karakter mesta, njegovu okolinu, kulturu, estetiku, nasleđe, kao i dobrobit domicilnog stanovništva. Geoturizam ima sinergejsku karakteristiku, jer uključuje lokalne zajednice, kojom se turistički proizvod obogaćuje jedinstvenim osobinama destinacije. Dobrobit geoturizma je što omogućava zapošljavanja lokalnog stanovništva, i tako doprinosi ekonomskoj dobiti zajednice, a meštani dobijaju motiv više da preuzmu odgovornost za razvoj svoje destinacije.

Nakon predavanja održana je projekcija dokumentarno – ekološkog filma o prirodnim lepotama duž toka kroz Srbiju Dunav – reka života, autora dr Olivera Fojkara, načelnika odeljenja za promociju, edukaciju i odnose sa javnošću Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu.