Skip to main content

У редовној контроли рибарског подручја Ђердап чувари заштићеног подручја ЈП „Национални парк Ђердап“ привремено су одузели 25 мрежа за привредни риболов. Привремено одузете мреже биле су без одговарајућих прописаних обележја. Контрола у којој су привремено одузете мреже спроведена је на потезу од Малог Голубиња до Хидроелектране „Ђердап 1“.