Skip to main content

Основна школа „Бранко Перић“ из Рудне Главе укључена је у пројекат „Професионална орјентација у Србији“ који у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта, спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Програм професионалне орјентације је петофазични модел који води младу особу до избора занимања и активног планирања каријере и у оквиру фазе „реални сусрети“ ученици VIII разреда рудноглавске школе посетили су ЈП „Национални парк Ђердап“. Запослени у ЈП „НП Ђердап“ представили су им професију шумарског инжењера, шумарског техничара и надзорника-чувара природе и говорили о пословима који обављају управљачи заштићених подручја.