Skip to main content

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ , poštujući odredbe propisane Zakonom o nacionalnim parkovima ( Sl.Glasnik RS 84/15 ) ima obavezu izrade desetogodišnjeg Plana upravljanja. Prilikom izrade ovog dokumenta, neophodno je sagledati stavove lokalne zajednice o aktivnostima u planom definisanom periodu. Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ je ovim povodom organizovalo prvi radni sastanak sa predstavnicima lokalne zajednice i lokalnih samouprava sa područja opština Majdanpek, Golubac i Kladovo. Osnovni cilj sastanka je saradnja sa lokalnom zajednicom i uključivanje lokalne zajednice u postupak izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap, a zarad efikasnije realizacije planskih aktivnosti u budućnosti.