Skip to main content

Različiti kriterijumi određuju koja vrsta životinja je retka, a neki od njih su geografska rasprostranjenost, brojnost , kao i pritisak na njena staništa i opstanak. U Srbiji je broj jedinki retkih životinja iz godine u godinu sve manji, a jedna od njih je i ris.

U Nacionalnom parku Đerdap se ta brojka povećava prvenstveno zbog solidne hrane, slabe naseljenosti i očuvanih staništa. Dobrom organizacijom, vođenjem računa o prirodi, zaposleni u Javnom preduzeću ,,Nacionalni park Đerdap“ , postigli su da se na teritoriji Parka uveća broj ove retke i zaštićene vrste. Stalnim posmatranjem, čuvanjem prirode kao i negovanjem prirodnih staništa broj jedinki karpatskog risa se povećao.

Ris je strogo zaštićena divlja  vrsta u Srbiji. Jedna od dve populacije risa koji nastanjuje našu zemlju  je karpatski ris (Lynx lynx carpathicus). Zver iz pordice mačaka sa gipkim telom, pegavim krznom, kratkim repom i ,,kićankama “ na vrhovima ušiju. 

Područje Nacionalnog parka Đerdap nastanjuje između 10 i 12 jedinki karpatskog risa.