Skip to main content

У оквиру пројекта „Обнављање храстових шума – смернице за доношење одлука приликом узгојних захвата за негу и обнову састојина китњака“ у Националном парку Ђердап одржан је семинар о обнављању храстових шума и нези у младим храстовим шумама.

Пројекат заједнички реализују ЈП „Национални парк Ђердап“, Институт за гајање шума, БОКУ Универзитет из Аустрије и ЈП „Србијашуме“. У раду семинара учествовали су шумарски инжењери ЈП „Национални парк Ђердап“ и ЈП „Србијашуме“ из ШГ Београд, ШГ Кучево, ШГ Бољевац, ШГ Крагујевац, ШГ Лозница, ШГ Краљево, ШГ Куршумлија, ШГ Лесковац.

Током дводневног рада учесници су упознати са проблематиком и презентацијом стања храстових шума у Националном парку Ђердап и Мајданпеку, а на терену имали вежбу дознаке након чега су презентовани резултати дознаке на огледним пољима.