Skip to main content

Рибочуварска служба ЈП „Национални парк Ђердап“ уништила је у Текији незаконито коришћене алате за привредни риблов заплењене приликом обављања редовних контрола рибарског подручја Ђердап током 2014. и 2015. године. Сечењем је уништено 283 мреже укупне дужине дужине 9780 метара. Уништавање заплењених мрежа извршено је у присуству републичког инспектора координатора за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда Винка Бајкановића.