Uslovi korišćenja

Hvala što ste posetili internet sajt Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“

Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu „sajt“) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.

Intelektualna svojina

Sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio i video materijal i ostali materijali na ovom internet sajtu (u daljem tekstu „Sadržaj“), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ (u daljem tekstu JP „Nacionalni park Đerdap“) ili su na sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.
JP „Nacionalni park Đerdap“ zadržava sva registrovana i neregistrovana autorska prava na sajtu.
Dozvoljeno je pregledanje, deljenje na društvenim mrežama ili štampanje stranica sa sajta za lične, naučne, neprofitabilne i nekomercijalne namene.

Dozvoljeno je korišćenje i publikovanje informacija ili delova tekstova u nekomercijalne, neprofitabilne ili naučne svrhe uz precizno navođenje sajta JP „Nacionalni park Đerdap“ kao izvora podataka.
Nije dozvoljeno modifikovanje, kopiranje, reprodukcija, objavljivanje niti prodaja bilo kog materijala uključujući grafiku, ilustracije, fotografije, tekst, informacije ili usluge dostupne na sajtu bez prethodne pismene dozvole JP „Nacionalni park Đerdap“.

JP „Nacionalni park Đerdap“ će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Informacije koje dobijamo od Vas i njihova upotreba

SAJT NE SAKUPLJA INFORMACIJE O VAŠEM LIČNOM IDENTITETU.
Sajt zadržava pravo da sakuplja sledeće informacije o svojim korisnicima:
ime domena sa kog je pristupljeno sajtu,
datum, vreme i mesto odakle se pristupa sajtu,
adresa (takođe poznata kao URL adresa) sa koje je kliknuto pristupljeno na link za pristup Sajtu,
podatke koji su neophodni za izradu redovnih statističkih analiza.
Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta Sajtu, prosečno vreme provedeno na Sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bi izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj.

Linkovi ka drugim sajtovima

Sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije JP „Nacionalni park Đerdap“. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. JP „Nacionalni park Đerdap“ ne kontroliše i nije odgovorno za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. JP „Nacionalni park Đerdap“ ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Izuzeće od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik. JP „Nacionalni park Đerdap“ nije odgovorana za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem Sajta ili njegovog sadržaja.

Promena Sajta bez prethodne najave

Ovaj sajt je dinamičan i vremenom će se menjati bez prethodne najave. Korisnici ovog sajta su stoga u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti, potpunosti i podobnosti sadržaja koji se na njemu nalaze.

Izmene ovih uslova korišćenja

JP „Nacionalni park Đerdap“ zadržava pravo da izmeni ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku.