Skip to main content

Министарство пољопривреде и заштите животне средине ради на успостављању геопаркова у Републици Србији, која започиње са успостављањем „Геопарка Ђердап“. Формиран је радни тим за успостављање „Геопарка Ђердап“ са задатком да припреми Апликациони досије са пратећим материјалима за номинацију у међународним организацијама – European Geoparks Network и UNESCO Global Geoparks Network, у складу са међународним смерницама“, рекао је помоћник министра пољопривреде и заштите животне средине Слободан Ердељан.Састанку су поред представника Министарства присуствовали и чланови радног тима за успостављање Геопарка Ђердап, представници ЈП „Национални парк Ђердап“ и представници општина Голубац, Мајданпек, Неготин и Кладово.Помоћник министра је истакао да ће бити презентована разноврсност објеката геонаслеђа на овом простору, значај изучавања геоморфолошких процеса и појава, значајна обележја културно-историјског наслеђа на простору будућег „Геопарка Ђердап“ и историјат формирања и процедура за номиновање у Европску и Светску мрежу Геопаркова.Присутнима је подељен Предлог Споразума, између министарства, ЈП „Национални парк Ђердап“ и општина Голубац, Мајданпек, Неготин и Кладово, о сарадњи у очувању, заштити и одрживом коришћењу геодиверзитета, формирањем Геопарка Ђердап и његовим укључењем у Европску мрежу геопаркова.Након презентација и дискусије представници локалне самоуправе и ЈП „НП Ђердап“ су истакли своју сагласност и подршку иницијативи и активностима Министарства пољопривреде и заштите животне средине на успостављању геопаркова у Републици Србији са акцентом на „Геопарк Ђердап“.

(Преузето са сајта Министарства пољопривреде и заштите животне средине)