Skip to main content

Високе температуре са собом доносе и повећан ризик од појаве пожара на отвореном. Желећи да ризик сведу на најмању меру представници Сектора за ванредне ситуације МУП Србије – Одељење за ванредне ситуације Бор одржали су у ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац састанак са руководством Предузећа и чуварима Националног парка. Миодраг Марковић, начелник Одељења за ванредне ситуације Бор, Светлана Првуловић, шеф одсека за превентивну заштиту и Стефан Гњатовић, заменик командира ватрогасно-спасилачког батаљона Бор говорили су о превентивним активностима, начину поступања, спровођењу и контроли мера и радњи заштите од пожара, са циљем да се случају избијања пожара ризик по живот и здравље људи и угрожавање материјалних добара сведе на најмању могућу меру и пожар ограничи на самом месту избијања. Овај састанак у ЈП „Национални пaрк Ђердап“ Доњи Милановац био је не само прилика за обнову теоретских и практичних знања за поступање у случају настанка пожара, већ и за размену искустава и јачање сарадње између управљача највећег националног парка у Србији и Одељење за ванредне ситуације Бор.