Skip to main content

WWF Адриа је започела пројекат под називом „Заштићена подручја за природу и људе“. Током следеће четири године WWF ће у региону Динарског лука радити са доносиоцима одлука на унапређењу заштите природе, аргументовано тражећи да се све вредности које доносе екосистеми укључе у развојне стратегије Србије, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Албаније и *Косова[1].

Као релевантан саговорник, WWF ће употребити социјалне и економске добробити заштићених подручја којима се добро управља, прикупити податке и информације потребне за одлучивање и подсетити доносиоце одлука на обавезе из документа „Велика победа за Динарски лук“, који су усвојили 2013. године.

„Пројекат има два главна циља, први је да управљаче заштићених подручја повеже са локалном заједницом и да се локална заједница укључи у процесе доношења одлука у заштићеним подручјима. Очекујемо да ће се кроз програм изградити јака подршка у локалним заједницама за утицај на доношење и спровођење закона и омогућити укључивање локалних искустава у националне политике. Такође, желимо да постигнемо да се у заштићеним подручјима, развије одржива туристичка понуда“, изјавио је Леон Кебе, менаџер пројекта „Заштићена подручја за природу и људе“.

WWF ће идентификовати секторе и кључне донисоце одлука, укључујући пословни сектор, и са њима ће се развити сарадња. WWF и партнери имају аргументе који ће показати улогу паркова и важност услуга њихових екосистема за развој привреде у земљама у региону. Примери добре праксе из светских заштићених подручја које WWF има послужиће као инспирација.

„Заштићена подручја којима се добро управља обезбеђују вишеструке одрживе добробити широм Динарског лука. Потребно је инвестирати у природни капитал, ресурси заштићених подручја, ако се њима адекватно управља и одрживо се користе, могу да обезбеде зараду далеко већу од нивоа инвестиције. Нажалост, управљање заштићеним подручјима није увек у адекватној мери праћено правном, институционалном и финансијском подршком. У оквиру пројекта у Србији биће укључено пет заштићених подручја: национални паркови Фрушка гора, Ђердап и Тара, Специјални резерват природе Горње Подунавље и предео изузетних одлика Авала“, изјавила је Душка Димовић, директорка WWF програма у Србији.

Од самога почетка бројне активности одвијаће се у парковима са којима је WWF развио одличну сарадњу кроз претходни пројекат „Паркови Динарског лука“. У Националном парку Уна (Босна и Херцеговина) радиће се на стварању модела где су паркови генератор за развој еколошки одговорног пословања, кроз пружање подршке за идеје зеленог пословања, отварање еко пијаце, пласирање локалних производа на тржиште, као и њихово брендирање. У националном парку Сутјеска (Босна и Херцеговина) радиће се на развоју одрживог туристичког производа који може послужити као алтернатива неодрживим обрасцима развоја.

У националним парковима Тара (Србија) и Биоградска гора (Црна Гора) као део понуде одрживог туризма биће организовано посматрања медведа уз промовисање мера заштите и унапређења станишта медведа, као и подизања свести локалне заједнице о суживоту са медведом. У Србији ће се побољшати комуникација са локалном заједницом кроз успостављање савета корисника, а национални паркови Фрушка гора, Ђердап и Тара, Специјални резерват природе Горње Подунавље и предео изузетних одлика Авала постаће едукативни центри за школе и све посетиоце.

Пројекат „Заштићена подручја за природу и људе“ ће допринети укључивању локалних заједница у управљање заштићеним подручјима, као и бољој сарадњи између заштићених подручја у региону у оквиру мреже заштићених подручја Динарида „Паркови Динарида“ основане 2014. године, која има 54 члана. Посебна пажња посвећена је процени добробити од заштићених подручја, увођењу принципа одрживог туризма у заштићена подручја, размени искустава и образовању.

„Одговорност за заштиту природе је заједничка и неопходна је сарадња између државних институција, цивилног друштва и приватног сектора. Верујемо да, уколико је локална заједница укључена у рад и у процесе одлучивања о заштићеном подручју, тим заштићеним подручјем се боље управља и природа је боље очувана, а очување природе је један од главних циљева WWF-а“, додао је Леон Кебе.

Заштиту природе и економске вредности биодиверзитета треба адекватно вредновати у процесу доношења одлука, тек тада ћемо моћи да се обезбедимо будућност за људе и природу. Једна од активности пројекта је стварање интерактивне базе која ће на разумљив начин просечном кориснику приказати социјално-економске добробити које пружају заштићена подручја. Током 58 радионица „Процена вредности заштићених подручја“ на којима је учествовало преко 1300 људи сакупљено је 22000 података и информација који ће бити саставни део интерактивне базе. База ће обезбедити кључне информације доносиоцима одлука, пословном сектору и свим заинтересованим странама, за боље управљање заштићеним подручјима и очување природних ресурса у региону.

Важна компонента пројекта је поштовање и осигуравање темељних људских права, посебно кроз начела: право на информацију, учествовање свих заинтересованих страна, као и поштовање принципа одговорности и транспарентности.

Пројекат „Заштићена подручја за природу и људе“ започет је у октобру 2015. и трајаће до октобар 2019. године, а финансира га Шведска међународна развојна агенција – Сида.