Skip to main content

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ је домаћин XVII Парковијаде која ће бити одржана у Кладову, у хотелу „Ђердап“, од 23. до 26 јуна 2016. године.

Уз поруку „За здарву животну средину“ циљ је да се размене знања и искуства у области заштите и унапређења природних и културних вредности, контролисаног и мудрог коришћења природних ресурса и одрживог развоја заштићених подручја.

Програм XVII Парковијаде налази се у прилогу.