Skip to main content

Preuzeto sa: http://www.wwf.rs/vesti/?288031/Za-ocuvanu-prirodu-potrebna-je-saradnja-lokalnog-stanovnistva-i-nacionalnih-parkova

U okviru programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ WWF zajedno sa partnerima radi na unapređenju upravljanja zaštićenim područjima. Cilj uspostavljanja Saveta korisnika u nacionalnim parkovima je da okupi, sasluša i pomiri interese stanovništva, organizacija, institucija i preduzeća, koji žive i rade u nacionalnim parkovima ili njihovoj neposrednoj okolini. Nastojimo da zajedničkim radom dođemo do modela koji će na održiv način povezati stanovništvo i nacionalne parkove, tako da uspešan rad nacionanih parkova bude svima od koristi. Takođe, dobra saradnja parka i lokalne zajednice doprineće zaštiti prirode i biološke raznovrsnosti, što je osnovni cilj WWF-a.

WWF je nedavno objavio „Priručnik za uključivanje zainteresovanih strana u upravljanje zaštićenim područjem“ za sticanje znanja i saveta za uključivanje lokalne zajednice u upravljanje nacionalnim parkom.

Priručnik za Participativno upravljanje zaštićenim područjima prvenstveno je namenjen upravljačima zaštičenih područja, ali i drugim učesnicima u zaštiti prirode. Pripremljen je u formatu koji je pogodan za praktičnu primenu i svakodnevnu upotrebu. Verujemo da se zaštićenim područjima bolje upravlja i da je priroda bolje očuvana ukoliko je lokalna zajednica na pravi način uključena u upravljanje.

Radi što boljeg povezivanja i razmena ideja ključnih zainteresovanh strana WWF je u saradnji sa nacionalnim parkovima Đerdap i Tara održao i tri radionice, na kojima su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava, turističkih organizacija, organizacija civilnog društva, uključujući lovce, ribolovce i planinare, predstavnike poljoprivrednika, lokalnih preduzetnika, institucija iz oblasti obrazovanja i kulture.

Prva u nizu bila je radionica „Uspostavljanje saradnje između nacionalnog parka i zainteresovanih strana – Savet korisnika kao model za uključivanje“, održana 24. novembra 2016. godine u JP „Nacionalni park Đerdap“ (Donji Milanovac). Druga „Uspostavljanje saradnje između nacionalnog parka i zainteresovanih strana – Savet korisnika kao model za uključivanje“ održana je 30. novembra 2016. godine u JP „Nacionalni park Tara“ (Bajina Bašta).

Osnovni cilj radionca bila je identifikacija ključnih aktera (pojedinaca i organizacija) koji deluju na području nacionalnih parkova i koji predstavljaju potencijalne članove budućih saveta korisnika nacionalnih parkova. Takođe, na radionicama se diskutovalo o predlogu modela saveta korisnika, načinima uspostavljanja saveta i o temama koje bi savet trebalo da razmatra.

Radionica „Nacionalni parkovi – model za održivi razvoj“ organizovana u saradnji sa Stalnom Konferencijom Gradova i Opština u Beogradu 12. i 13. decembra 2016. godine, okupila je predstavnike lokalnih samouprava sa područja nacionalnih parkova Fruška gora, Đerdap i Tara. Radionica je stavila akcenat na razumevanje zaštite prirode na nov i sveobuhvatan način, kao i razumevanje direktne veze zaštite prirode sa društveno-ekonomskim dobrobitima i razvojem lokalnih zajednica i regiona. Cilj radionice bio je sticanje komunikacionih veština potrebnih za umrežavanje i pokretanje saradnje i zajedničkih inicijativa.

Sledeći koraci u uspostavljanju saveta se odnose na pronalaženje konkretnih predloga za sastav saveta i dalji razvoj modela saveta korisnika, odnosno akcionog plana za dalje delovanje saveta.

Cilj sa kojim je pokrenut program „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ predstavlja unapređenje kvaliteta života ljudi koji žive ili gravitiraju ka zaštićenim područjima, a to se postiže promocijom održivog korišćenja prirodnih resursa, sprovođenjem zajedničkih inicijativa sa lokalnim stanovništvom i poboljšanjem politika zaštite i očuvanja prirode.

Preuzimanje: Priručnik za uključivanje zainteresovanih strana u upravljanje zaštićenim područjem

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann