Skip to main content

Zaposleni u JP „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac i JKP Donji Milanovac u petak, 18. marta sproveli su zajedničku akciju čišćenja Porečkog zaliva i ušća Gradašnice. Tokom akcije pedesetak učesnika prikupilo je više od 600 vreća smeća. Organizatori zajedničke akcije čišćenja se nadaju da će svojim primerom motivisati što veći broj građana na odgovorniji odnos prema životnoj sredini i prirodi od kojih se očekuje da će promeniti loše navike i otpad odlagati na za to predviđenim mestima.