Centar za posetioce
Donji Milanovac

Raznovrsnost prirodnih vrednosti, bogatstvo i raznolikost biljnog i životinjskog sveta, atraktivni geološki lokaliteti i kulturno-istorijske znamenitosti osobenosti su koje područje Đerdapa čine jedinstvenim.

Interaktivna postavka

Izložbena postavka u Centru za posetioce Nacionalnog parka Đerdap u Donjem Milanovcu prikazuje geološku građu područja, raznovrsnost i bogatstvo živog sveta, najznačajnije kulturno-istorijske znamenitosti, kao i turističke atrakcije najvećeg nacionalnog parka u Srbiji i Geoparka Đerdap. Izložene eksponate prate objašnjenja na srpskom i engleskom jeziku, a taktilnu postavku i tekstovi na Brajevom pismu. Vizuelno-tekstualni i multimedijalni prikaz jedinstvenosti područja Đerdapa ima za cilj povećanje svesti o potrebi ekološkog pristupa pojedinaca i društva u očuvanju prirodnog okruženja, geološkog nasleđa i kulturne baštine.

Foto ilustracije atraktivnih objekata geodiverziteta i geonasleđa, uzorci stena, minerala, kristala i fosila u delu postavke posvećene geonasleđu Unesko svetskog geoparka Đerdap, otkrivaju vremenski neponovljivu celinu i neverovatan svet koji nas okružuje i istovremeno dokumentuju geološko bogatstvo ovog područja. Interaktivna taktilna postavka fosila namenjena je kako slabovidim i slepim osobama, tako i širokoj publici, sa idejom da posetioci „komuniciraju” sa eksponatima.

[smartslider3 slider=“64″]

Vizuelne ilustracije

Nacionalni park Đerdap odlikuje velika biološka raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta, a dosadašnja istraživanja potvrđuju da je ovo područje jedan od najznačajnijih centara florističkog, faunističkog i vegetacijskog diverziteta, ne samo u Srbiji, već i na Balkanskom poluostrvu. Preparati riba, ptica i sisara, primerci gljiva, insekata, herbarski materijal uz vizuelne ilustracije prikazuju raznolikost živog sveta područja Đerdapa.

U Đerdapu već 11 hiljada godina gotovo bez prekida jedna kultura smenjuje drugu, što potvrđuje gotovo 40 arheoloških nalazišta od praistorije do srednjeg veka, u internacionalnim okvirima predstavljena su u Centru za posetioce Nacionalnog parka Đerdap. Dokumentarne fotografije i etno eksponati prikazuju bogato nematerijalno nasleđe i tradicionalni život stanovništva Đerdapa.

Na info pultu se mogu dobiti informacije o korišćenju turističkih sadržaja – obilazak vidikovaca i korišćenje pešačkih staza i preuzeti višejezični promotivni materijali. S obzirom da nema arhitektonskih barijera, Centar za posetioce NP Đerdap dostupan je za osobe u invalidskim kolicima.

Osim izložbene postavke prirodne i kulturne baštine područja, sastavni deo obilaska Centra za posetioce čini i projekcija promotivno turističkog filma o Nacionalnom parku Đerdap (sinhronizovan na srpski i engleski jezik, titlovan na nemački, francuski, italijanski, ruski, rumunski). U okviru Centra za posetioce nalazi se i suvenirnica.

Centar za posetioce nalazi se u zgradi JP „Nacionalni park Đerdap“ u Donjem Milanovcu, u Ulici Kralja Petra I 14 a. Otvoren je svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a popodne i u dane vikenda uz prethodnu najavu.

Za posetioce / Turizam i rekreacija

Geointerpretativni centar Tekija

Saznajte više