ConnectGREEN

Опис пројекта:

Ревитализација и управљање еколошким коридорима као видом зелене инфраструктуре у Дунавском басену.

Планирани развој инфраструктуре у Дунавско-Карпатском региону прети да пресече коридоре кретања великих месождера и повећа фрагментацију њихових станишта.

Врло мали број просторних планера има знање и искуство на који начин би могло да се осигура да сукоби између развоја и очувања природе буду минимизирани током развоја нових планова. Оно што је још важније, правно обавезујући механизам који узима у обзир захтеве функционалних еколошких коридора се слабо спроводи – углавном због недостатка поузданих података. Ове околности захтевају комплексан одговор јер се велики месождери често крећу преко државних граница у потрази за храном и другим јединкама.
Кроз ConnectGREEN пројекат, партнери из различитих земаља и различитих области удружили су снаге у повећању капацитета за идентификацију еколошких коридора и превазилажењу сукоба између развоја инфраструктуре и очувања дивљих животиња. Као резултат тога, драгоцено знање и искуство биће доступно стручњацима за прилагођавање њихових нових инфраструктурних планова захтевима еколошке повезаности.

Одржавањем или обнављањем еколошких коридора осигураће се одрживост популација великих месождера на Карпатима и сачувати једно од највећих жаришта биодиверзитета и функционалних екосистема на континенту. Такође, овај нови заједнички приступ има за циљ убрзавање процеса имплементације и спровођење дугоочекиваних инфраструктурних развоја који се суочавају са ризиком одлагања због неусклађености са стандардима безбедности и заштите животне средине.

Дугорочно решење за кретање дивљих животиња

Главни циљ пројекта је одржавање и побољшање еколошке повезаности између природних станишта, посебно између подручја у оквиру Натура 2000 и других заштићених подручја од међународног значаја у Карпатској регији, наиме, у Чешкој, Мађарској, Румунији, Словачкој и Србији.

Пројекат суфинансиран из фондова Европске уније (ЕРДФ, ИПА)
Укупни буџет: 2,462,923,53 €
Допринос ЕРДФ: 1.920.592,41 €
ИПА допринос: 172,892.55 €
Контакт: Cristian Remus Papp, пројект менаџер
0040 745 891 929

Циљеви пројекта:

  • Развити иновативна решења и смернице за препознавање еколошких коридора и недостатака у повезивању на хармонизован начин у читавом Карпатском еко региону. То ће се вршити у циљу одржавања прекограничног кретања дивљих животиња на дуже стазе, сродних услуга екосистема и високог нивоа биолошке разноликости у региону.
  • Укључити управљаче заштићеним подручјима и подручјима у оквиру Натура 2000, конзерваторе, просторне планере и остале кључне актере у интегрисан приступ за јачање капацитета за препознавање и управљање еколошким коридорима.
  • Усклађивање заштите природе с просторним планирањем и развојем у еколошким коридорима и Натура 2000 локацијама идентификујући и примењујући стратешке правце, инструменте и праксе.

Еколошки коридори ће се детаљније идентификовати коришћењем методологије, дефинисане кроз пројекат, на четири транснационално релевантна пилот места:

1. Национални парк Piatra Craiului /Национални парк Bucegi (Румунија); 2. Планине Апусени / Југозападни, Карпати (Румунија) / Национални парк Ђердап (Србија);
3. Западни Карпати (Чешка Република – Словачка);
4. Национални парк Bükk (Мађарска)/ Заштићено пејзажно подручје Cerová vrchovina (Словачка).

Можете подржати овај процес тако што ћете одредити приоритете биолошке разноликости на листи еколошких критеријума, учествовањем у консултацијама и разменом знања.

Новости:

Одржан састанак пројектних партнера 25-26 октобра 2019

У Будимпешти је 25. и 26.9.2019. године одржан састанак пројектних партнера у оквиру Connectgreen пројекта како би се представили досадашњи резултати, али и проблеми у реалзацији пројектних активности.

Првог дана састанка су представљени резултати пројектних активности по радним пакетима. Кристијан Ремус Пап представио је управљање пројектом у оквиру првог радног пакета. Хилдегард Мејер представила је брошуру која је настала у оквиру другог радног пакета који се односи на комуникацију. WWF je задужен за руковођењем трећим радним пакетом који се односи на базу знања. Зузана Оканикова је представила иновативна пилот подручја у оквиру четвртог радног пакета, док је Адела Клуцхова представила мрежу у оквиру петог радног пакета.

По завршетку презентација по радним пакетима одржан је састанак чланова управног одбора пројекта на коме су разматрани резултати, али и проблеми са којима се поједини пројектни партнери срећу током реализације активности и могућности за превазилажење истих.

Другог дана је организован састанак са представником заједничког секретаријата за контролу пројекта, на коме су пројектним партнерима издате смернице за управљање буџетом пројекта. Представници ЈП „Национални парк Ђердап“ су на овом састанку поднели детаљан извештај о досадашњем утрошку средстава.

Пројекти / Актуелни пројекти

DaRe to Connect

Сазнајте више