ConnectGREEN

Opis projekta:

Revitalizacija i upravljanje ekološkim koridorima kao vidom zelene infrastrukture u Dunavskom basenu.

Planirani razvoj infrastrukture u Dunavsko-Karpatskom regionu preti da preseče koridore kretanja velikih mesoždera i poveća fragmentaciju njihovih staništa.

Vrlo mali broj prostornih planera ima znanje i iskustvo na koji način bi moglo da se osigura da sukobi između razvoja i očuvanja prirode budu minimizirani tokom razvoja novih planova. Ono što je još važnije, pravno obavezujući mehanizam koji uzima u obzir zahteve funkcionalnih ekoloških koridora se slabo sprovodi – uglavnom zbog nedostatka pouzdanih podataka. Ove okolnosti zahtevaju kompleksan odgovor jer se veliki mesožderi često kreću preko državnih granica u potrazi za hranom i drugim jedinkama.
Kroz ConnectGREEN projekat, partneri iz različitih zemalja i različitih oblasti udružili su snage u povećanju kapaciteta za identifikaciju ekoloških koridora i prevazilaženju sukoba između razvoja infrastrukture i očuvanja divljih životinja. Kao rezultat toga, dragoceno znanje i iskustvo biće dostupno stručnjacima za prilagođavanje njihovih novih infrastrukturnih planova zahtevima ekološke povezanosti.

Održavanjem ili obnavljanjem ekoloških koridora osiguraće se održivost populacija velikih mesoždera na Karpatima i sačuvati jedno od najvećih žarišta biodiverziteta i funkcionalnih ekosistema na kontinentu. Takođe, ovaj novi zajednički pristup ima za cilj ubrzavanje procesa implementacije i sprovođenje dugoočekivanih infrastrukturnih razvoja koji se suočavaju sa rizikom odlaganja zbog neusklađenosti sa standardima bezbednosti i zaštite životne sredine.

Dugoročno rešenje za kretanje divljih životinja

Glavni cilj projekta je održavanje i poboljšanje ekološke povezanosti između prirodnih staništa, posebno između područja u okviru Natura 2000 i drugih zaštićenih područja od međunarodnog značaja u Karpatskoj regiji, naime, u Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Srbiji.

Projekat sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA)
Ukupni budžet: 2,462,923,53 €
Doprinos ERDF: 1.920.592,41 €
IPA doprinos: 172,892.55 €
Kontakt: Cristian Remus Papp, projekt menadžer
0040 745 891 929

Ciljevi projekta:

  • Razviti inovativna rešenja i smernice za prepoznavanje ekoloških koridora i nedostataka u povezivanju na harmonizovan način u čitavom Karpatskom eko regionu. To će se vršiti u cilju održavanja prekograničnog kretanja divljih životinja na duže staze, srodnih usluga ekosistema i visokog nivoa biološke raznolikosti u regionu.
  • Uključiti upravljače zaštićenim područjima i područjima u okviru Natura 2000, konzervatore, prostorne planere i ostale ključne aktere u integrisan pristup za jačanje kapaciteta za prepoznavanje i upravljanje ekološkim koridorima.
  • Usklađivanje zaštite prirode s prostornim planiranjem i razvojem u ekološkim koridorima i Natura 2000 lokacijama identifikujući i primenjujući strateške pravce, instrumente i prakse.

Ekološki koridori će se detaljnije identifikovati korišćenjem metodologije, definisane kroz projekat, na četiri transnacionalno relevantna pilot mesta:

1. Nacionalni park Piatra Craiului /Nacionalni park Bucegi (Rumunija); 2. Planine Apuseni / Jugozapadni, Karpati (Rumunija) / Nacionalni park Đerdap (Srbija);
3. Zapadni Karpati (Češka Republika – Slovačka);
4. Nacionalni park Bükk (Mađarska)/ Zaštićeno pejzažno područje Cerová vrchovina (Slovačka).

Možete podržati ovaj proces tako što ćete odrediti prioritete biološke raznolikosti na listi ekoloških kriterijuma, učestvovanjem u konsultacijama i razmenom znanja.

Novosti:

Održan sastanak projektnih partnera 25-26 oktobra 2019

U Budimpešti je 25. i 26.9.2019. godine održan sastanak projektnih partnera u okviru Connectgreen projekta kako bi se predstavili dosadašnji rezultati, ali i problemi u realzaciji projektnih aktivnosti.

Prvog dana sastanka su predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti po radnim paketima. Kristijan Remus Pap predstavio je upravljanje projektom u okviru prvog radnog paketa. Hildegard Mejer predstavila je brošuru koja je nastala u okviru drugog radnog paketa koji se odnosi na komunikaciju. WWF je zadužen za rukovođenjem trećim radnim paketom koji se odnosi na bazu znanja. Zuzana Okanikova je predstavila inovativna pilot područja u okviru četvrtog radnog paketa, dok je Adela Kluchova predstavila mrežu u okviru petog radnog paketa.

Po završetku prezentacija po radnim paketima održan je sastanak članova upravnog odbora projekta na kome su razmatrani rezultati, ali i problemi sa kojima se pojedini projektni partneri sreću tokom realizacije aktivnosti i mogućnosti za prevazilaženje istih.

Drugog dana je organizovan sastanak sa predstavnikom zajedničkog sekretarijata za kontrolu projekta, na kome su projektnim partnerima izdate smernice za upravljanje budžetom projekta. Predstavnici JP „Nacionalni park Đerdap“ su na ovom sastanku podneli detaljan izveštaj o dosadašnjem utrošku sredstava.

Projekti / Aktuelni projekti

DaRe to Connect

Saznajte više