DaRe to Connect

Опис пројекта:

Европски зелени појас, вредан еколошки коридор који се развио дуж бивше Гвоздене завесе, чини окосницу Паневропске еколошке мреже и може пружити значајан допринос зеленој инфраструктури ЕУ (Green Infrastructure – GI) и TEN-G. Међутим, Зелени појас и даље пати од одређеног нивоа недовољно повезаних станишта и пејзажа.

Пројекат ’Dare to Connect’, који је финансиран од стране Европске уније, отворио је нове могућности за унапређење европске еколошке повезаноси дуж некадашње Гвоздене завесе.

Пројекат траје од 01.06.2018 до 31.05.2021. године.
Укупна вредност пројекта је 2.086.654,10 €, док је буџет НП Ђердап 105.440,00 €

Циљ пројекта:

Главни циљ пројекта „DaRe to Connect“ је даљи развој повезивања Зеленог појаса као окоснице зелене инфраструктуре ЕУ (Green Infrastructure – GI) одржавањем и унапређењем екосистема и њихових услуга.

Пројекат дефинише изводљиве еколошке коридоре између подручја Натура 2000 и обезбеђује конкретне смернице и препоруке на локалном и регионалном нивоу о планирању и успостављању еколошких коридора који повезују подручја Натура 2000. Пилот области су дефинисане како би се развила методологија и пилот активности ће испитати најприкладније приступе.

Резултати ће бити интегрисани кроз транснационалну стратешку визију „Зелени појас у Дунавском региону 2030“ коју ће подржати национални политички актери.

Новости:

Братислава, 23.11.2018. године

Више од 50 учесника из 9 европских земаља састало се на конференцији отварања пројекта „Dare to Connect(D2C)“, који је финансиран од стране Европске уније (Interreg Danube Transnational Programme) у Братислави, Словачка, дана 23. новембра. Међу њима су се нашли представници неколико владиних и невладиних организација. У пројекту, партнери у оквиру 11 организација из 8 европских земаља, раде заједно на јачању транснационалне еколошке повезаности дуж Европског зеленог појаса, 12 500 km дуге еколошке мреже и меморијални пејзаж дуж бивше Гвоздене завесе. Она пролази кроз све европске биогеографске регионе и представља „златни ковчег“ за биодиверзитет.

Конференција је имала за циљ да пружи информације о трогодишњем пројекту, његовим циљевима и приступима. D2C ће дефинисати одрживе еколошке коридоре за повезивање Натура 2000 и других заштићених подручја коришћењем иновативних технолошких приступа и даљинске употребе података.

Пројекат ће накнадно обезбедити специфичне смернице и препоруке у вези са планирањем и стварањем еколошких коридора, на транснационалном и регионалном нивоу. Детаљна регионална анализа и препоруке у вези просторног планирања за D2C пилот регионе укључиће преговоре са локалним стејкхолдерима, како би се осигурале могућности за будућу имплементацију. Мелание Креуз, предствавник водећег партнера организације БУНД Бавариа, рекла је ’Хладни рат је иза себе, ненамерно, оставио јединствено природно наслеђе.

Данас је Зелени појас важан део Пан-Европске еколошке мреже и доприноси зеленој инфраструктури Европске уније. Међутим, еколошка повезаност и еколошке услуге су угрожене на просторима интензивно коришћених европских пејзажа. Због тога, главни фокус пројекта „Dare to Connect“ јесте подршка имплементацији стратегије Европске уније за Дунавску регију кроз транснационални развој концепата за бољу повезаност и ширење услуга екосистема.“

Пројекти / Имплементирани пројекти

Danube GeoTour

Сазнајте више