DaRe to Connect

Opis projekta:

Evropski zeleni pojas, vredan ekološki koridor koji se razvio duž bivše Gvozdene zavese, čini okosnicu Panevropske ekološke mreže i može pružiti značajan doprinos zelenoj infrastrukturi EU (Green Infrastructure – GI) i TEN-G. Međutim, Zeleni pojas i dalje pati od određenog nivoa nedovoljno povezanih staništa i pejzaža.

Projekat ’Dare to Connect’, koji je finansiran od strane Evropske unije, otvorio je nove mogućnosti za unapređenje evropske ekološke povezanosi duž nekadašnje Gvozdene zavese.

Projekat traje od 01.06.2018 do 31.05.2021. godine.
Ukupna vrednost projekta je 2.086.654,10 €, dok je budžet NP Đerdap 105.440,00 €

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta „DaRe to Connect“ je dalji razvoj povezivanja Zelenog pojasa kao okosnice zelene infrastrukture EU (Green Infrastructure – GI) održavanjem i unapređenjem ekosistema i njihovih usluga.

Projekat definiše izvodljive ekološke koridore između područja Natura 2000 i obezbeđuje konkretne smernice i preporuke na lokalnom i regionalnom nivou o planiranju i uspostavljanju ekoloških koridora koji povezuju područja Natura 2000. Pilot oblasti su definisane kako bi se razvila metodologija i pilot aktivnosti će ispitati najprikladnije pristupe.

Rezultati će biti integrisani kroz transnacionalnu stratešku viziju „Zeleni pojas u Dunavskom regionu 2030“ koju će podržati nacionalni politički akteri.

Novosti:

Bratislava, 23.11.2018. godine

Više od 50 učesnika iz 9 evropskih zemalja sastalo se na konferenciji otvaranja projekta „Dare to Connect(D2C)“, koji je finansiran od strane Evropske unije (Interreg Danube Transnational Programme) u Bratislavi, Slovačka, dana 23. novembra. Među njima su se našli predstavnici nekoliko vladinih i nevladinih organizacija. U projektu, partneri u okviru 11 organizacija iz 8 evropskih zemalja, rade zajedno na jačanju transnacionalne ekološke povezanosti duž Evropskog zelenog pojasa, 12 500 km duge ekološke mreže i memorijalni pejzaž duž bivše Gvozdene zavese. Ona prolazi kroz sve evropske biogeografske regione i predstavlja „zlatni kovčeg“ za biodiverzitet.

Konferencija je imala za cilj da pruži informacije o trogodišnjem projektu, njegovim ciljevima i pristupima. D2C će definisati održive ekološke koridore za povezivanje Natura 2000 i drugih zaštićenih područja korišćenjem inovativnih tehnoloških pristupa i daljinske upotrebe podataka.

Projekat će naknadno obezbediti specifične smernice i preporuke u vezi sa planiranjem i stvaranjem ekoloških koridora, na transnacionalnom i regionalnom nivou. Detaljna regionalna analiza i preporuke u vezi prostornog planiranja za D2C pilot regione uključiće pregovore sa lokalnim stejkholderima, kako bi se osigurale mogućnosti za buduću implementaciju. Melanie Kreuz, predstvavnik vodećeg partnera organizacije BUND Bavaria, rekla je ’Hladni rat je iza sebe, nenamerno, ostavio jedinstveno prirodno nasleđe.

Danas je Zeleni pojas važan deo Pan-Evropske ekološke mreže i doprinosi zelenoj infrastrukturi Evropske unije. Međutim, ekološka povezanost i ekološke usluge su ugrožene na prostorima intenzivno korišćenih evropskih pejzaža. Zbog toga, glavni fokus projekta „Dare to Connect“ jeste podrška implementaciji strategije Evropske unije za Dunavsku regiju kroz transnacionalni razvoj koncepata za bolju povezanost i širenje usluga ekosistema.“

Projekti / Implementirani projekti

Danube GeoTour

Saznajte više