Skip to main content

На основу члана 43. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/2014) и на основу Правилника о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца („Службени гласник РС“, бр. 3/2016) а предвиђено Годишњим планом управљања рибарским подручјем „Ђердап“, Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ организује прво предавање рекреативним риболовцима дана 13.05.2016. године у 10 часова у просторијама Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“.