Skip to main content

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ у складу са чланом 43. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/2014 и 95/18 – др. закон) и Правилником о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца („Службени гласник РС“, бр. 3/2016) и Годишњим планом управљања рибарским подручјем „Ђердап“ организује едукацију за рекреативне риболовце. У оквиру едукације, за понедељак, 14.септембар 2020. године заказано је предавање за рекреативне риболовце. Уз поштовање свих мера предострожности, едукација ће бити одржана у просторијама Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ у Доњем Милановцу са почетком у 10 часова.