Skip to main content

Одрживи развој заштићених подручја – улога локалног становништва, организација цивилног друштва и корисника подручја били су тема овогодишњег семинара за управљаче заштићених подручја који је 16. и 17. октобра одржан у Кладову у организацији Министарства заштите животне средине и ЈП „Национални парк Ђердап“. Отварајући семинар, помоћник министра Јасмина Јовић је поред осталог, најавила нови Закон о заштити природе који ће донети одређене новине. Једна од њих је прописивање већег укључивања локалне заједнице у управљање заштићеним подручјима на начин сличан Саветима корисника који већ постоје у националним парковима. Локално становништво треба да схвати да је живот у заштићеним подручјима предност, а не ограничавајући фактор за њихово битисање и пословање, рекла је Јасмина Јовић.

Након представљања домаћина, Националног парка Ђердап и активности управљача овог заштићеног подручја, као и будућег Геопарка Ђердап, учесници семинара били су прилици да сазнају више  о укључивању заинтересоване јавности у процес израде студије заштите природних добара, практичном доприносу становништва и удружења грађана на ревитализацији и одржавању угрожених станишта, партиципацији и едукацији у ЗП, пројекту „Ризик суше у региону“, улози управљача у систему збрињавања дивљих животиња у Србији и другим актуелним темама. Одржане су и три радионице које су се бавиле интересима локалног становништва, улози организација цивилног друштва и значајем корисника подручја кроз одрживи развој подручја.

Другог дана семинара одржан је округли сто на тему: спровођење Закона о накнадама за коришћење јавних добара, а учесници скупа су Национални парк Ђердап могли да упознају кроз излете.