Skip to main content

У складу са Годишњим програмом управљања Рибарским подручјем Ђердап за 2020. годину, Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ објављује јавни позив за селективни излов толстолобика (сивог и белог) у Поречком заливу у периоду 1. јул – 30.септембар 2020. године. Право учешћа имају привредни рибари са уредно купљеним дозволама за привредни риболов на Рибарском подручју Ђердап и одговарајућом опремом и средствима за селективни излов толстолобика. Рок за достављање пријава је 29. мај 2020. године до 12 часова.