Skip to main content

Геодиверзитет је основа свих станишта на Земљи, чувар геолошког наслеђа које показује не само динамику развоја Земљине коре већ и какве су биле форме животе током геолошког времена. Иако се чини да геодиверзитет не може да буде угрожен, његова рањивост је и те како велика. Примена стена, као најраспрострањенијег елемента геодиверзитета је изузетно разноврсна, од козметичке индустрије до уметности, односно у већини производних делатности. Због тога је важно заштити геолошко наслеђе као представнике геодиверзитета који су настајали током формирања литосфере, њеног морфолошког уобличавања, али и међузависности природе и људске културе. Ове године се први пут обележава Међународни дан геодиверзитета, 6. октобар. Овај датум одредио је УНЕСКО прошле године на иницијативу Међународне уније геолошких друштава (IUGS). УНЕСКО ће искористити Међународни дан геодиверзитета за промовисање циљева Агенде за одрживи развој 2030, као и за стварање нових УНЕСКО светских геопаркова, а посебно у Африци, арапском региону и Латинској Америци. Разноврсни аспекти геодиверзитета, на најбољи начин се исказују у геопарковима, који су посвећени геоконзервацији, едукацији о геодиверзитету, и геотуризму. Са тим циљем и УНЕСКО Светски геопарк Ђердап, данас подсећа на вредност геодиверзитета.

https://www.geodiversityday.org/