Skip to main content

Планине као доминантан морфолошки облик, као скуп предела, као основа зоналности шума, као разноврсна станишта, најпосле и као одредница карактера људи. Колико много симболике у једном појму – планина.

Међународни дан планина, који се обележава 11. децембра установљен је 2003. године како би се скренула пажња да су планине велики резервоари пијаћих вода и станишта скоро 25% биљних и животињских врста. Највећи део рељефа Србије припада брдско-планинском, а међу различитим видовима туризма, планински туризам има посебан значај. Подручје Геопарка Ђердап такође има карактеристичне планине Мироч и Шомрда, и планинске врхове Соколовац, Лишковац, Велики и Мали Штрбац и други.