Skip to main content

Последње декаде јула месеца, Геопарк Ђердап и Геопарк у оснивању Биоково-Имотска језера из Републике Хрватске потписали су Меморандум о споразумној сарадњи на подручју двају геопаркова и очувању геобаштине. На основу договора, два геопарка ће сарађивати на подручју заштите геонаслеђа и геодиверзитета, размени искустава у управљању заштићеним подручјем и развоју геотуризма. Сарадња обухвата и заједничке едукативне радионице и семинаре са циљем подизања квалитета капацитета на подручју оба геопарка. Меморандум су потписали в.д. директор ЈП „Национални парк Ђердап“ Саша Јаношевић, управљач Геопарка Ђердап и извршна директорица Геопарка Ивана Ћапин Биоково-Имотска језера из Имотског.

Иако Геопарк Ђердап има добру сарадњу са геопарковима у Румунији, Грчкој, Мађарској и Хрватској, ово је први потписани Меморандум са неким геопарком у југоисточној Европи, и због тога представља подстицај за већу сарадњу са геопарковима у окружењу.