Skip to main content

Poslednje dekade jula meseca, Geopark Đerdap i Geopark u osnivanju Biokovo-Imotska jezera iz Republike Hrvatske potpisali su Memorandum o sporazumnoj saradnji na području dvaju geoparkova i očuvanju geobaštine. Na osnovu dogovora, dva geoparka će sarađivati na području zaštite geonasleđa i geodiverziteta, razmeni iskustava u upravljanju zaštićenim područjem i razvoju geoturizma. Saradnja obuhvata i zajedničke edukativne radionice i seminare sa ciljem podizanja kvaliteta kapaciteta na području oba geoparka. Memorandum su potpisali v.d. direktor JP „Nacionalni park Đerdap“ Saša Janošević, upravljač Geoparka Đerdap i izvršna direktorica Geoparka Ivana Ćapin Biokovo-Imotska jezera iz Imotskog.

Iako Geopark Đerdap ima dobru saradnju sa geoparkovima u Rumuniji, Grčkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj, ovo je prvi potpisani Memorandum sa nekim geoparkom u jugoistočnoj Evropi, i zbog toga predstavlja podsticaj za veću saradnju sa geoparkovima u okruženju.