Najava dolaska i cene usluga

Doživite Nacionalni park Đerdap na jedinstven način – pešačenjem i izlaskom na atraktivne vidikovce, obilaskom pećina ili kanjona.

Uživajte u prirodi
i pešačenju

Zavisno od vaših želja i sposobnosti, Đerdap pruža brojne mogućnosti za pešačenje koje će vam pružiti uživanje u prirodi, emocionalno opuštanje i pomoći u sticanju kondicije. Pešačke staze su različite po dužini i usponu i obeležene planinarskom markacijom i informativnim tablama.

Na početku najposećenih staza: Kovilovo, Ploče sa Velikim i Malim Štrpcem, postoje maloprodajni objekti gde možete platiti naknadu za posetu zaštićenom području, njegovim delovima ili objektima, odnosno ulaznice, ali i po želji izabrati određeni suvenir koji simbolizuje neku od vrednosti Nacionalnog parka Đerdap. Radno vreme maloprodajnih objekata zavisi od godišnjeg doba, pa vas molimo da se informišete na broj telefona: +381648569393. Korišćenje pomenutih, ali i ostalih pešačkih staza možete najaviti pozivom na isti broj telefona ili slanjem poruke na mejl adresu: office@npdjerdap.rs.

Naknada za posetu zaštićenom području, njegovim delovima i objektima, odnosno ulaznica iznosi 250,00 dinara po osobi za grupe do 10 osoba, dok je cena ulaznice za grupe veće od 10 osoba 150,00 dinara po osobi. Usluga vodiča je 3.600,00 dinara za grupu do 25 osoba. U JP „Nacionalni park Đerdap“ moguće je iznajmiti terensko vozilo po ceni od 6.000,00 dinara. Cena ulaznice za Centar za postioce Nacionalnog parka Đerdap u Donjem Milanovcu, kao i Centar za posetioce u Tekiji je 100,00 dinara za starije od 18 godina, a 50 dinara za mlađe od 18 godina (na osnovu Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka „Đerdap“ broj 5523/5 od 29.12.2021. godine). JP „Nacionalni park Đerdap” pruža i uslugu vodiča koja se naplaćuje 4.500,00 dinara za grupu do 25 osoba. U JP „Nacionalni park Đerdap“ moguće je korišćenje terenskog vozila sa uslugom vozača do 100 km po ceni od 8.000,00 dinara. Usluge namenjene posetiocima koje pruža Upravljač mogu se videti u Cenovniku usluga za posetioce u zaštićenom području Nacionalnog parka „Đerdap”  broj 1680 od 3.4.2023. godine (cene su izražene bez PDV-a).

S obzirom da su sve pešačke staze, osim edukativne staze Zlatno jezero, u režimu zaštite I stepena, podležu određenim ograničenjima odnosno poseta je organizovana i kontrolisana u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Edukativna staza Zlatno jezero koja počinje iznad hotela „Lepenski Vir” u Donjem Milanovcu dostupna je svakodnevno bez obaveznog najavljivanja.

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018) utvrđena je naknada za posetu zaštićenom području, njegovim delovima i objektima. Prema tome, u ovom zaštićenom području se nalaze i delovi sa posebnim režimima zaštite čija je poseta organizovana i kontrolisana i uz prethodnu najavu. Upravo zbog toga je neophodno da na vreme kontaktirate Nacionalni park Đerdap, elketronskom poštom ili telefonom, kako bismo Vam adekvatno organizovali posetu.

Detaljnije informacije i najava dolaska:
JP „Nacionalni park Đerdap“
Donji Milanovac
Ulica Kralja Petra I 14a
Kontakt telefoni:
+381302150070, +381648569393
tel/faks 030590877
e-pošta:office@npdjerdap.rs

Za posetioce / Turizam i rekreacija

Biciklistička ruta

Saznajte više