Skip to main content

У намери да посетиоцима из земље и иностранства, који Национални парк Ђердап упознају користећи уређене пешачке стазе, омогуће куповину сувенира и на терену, ЈП „Национални парк Ђердап“ отворило је три нове сувенирнице, поред постојеће у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу. Сувенирнице се налазе на почетку пешачке стазе за Плоче и Велики Штрбац, пешачке стазе Ковилово и на почетку резервата Лепенски Вир. Осим куповине сувенира, посетиоци у овим објектима могу да плате накнаду за посету заштићеном подручју, добију све потребне информације и преузму промотивне штампане материјале.

Радно време ових објеката је од 9 до 17 часова свакога дана и у том периоду можете прошетати пешачким стазама које су иначе у првом степену заштите и купити свој сувенир који ће вас подсећати на Национални парк Ђердап.