Skip to main content

Међу заштићеним објектима геонаслеђа, не само на подручју Геопарка Ђердап, издваја се по својој атрактивности Кањон Бољетинске реке. Након недавних поплава, Бољетинска река набујала од киша, порушила је обалоутврду, поткопала пут и у највећем делу дуж профила однела га низводно у Дунав. Проширивши речно корито све до стрмих страна кањона, где и сада тече, Бољетинска река је онемогућила обилазак овог изузетног геонаслеђа. Заинтересоване посетиоце који би хтели да виде кањон, молимо да не иду самоиницијативно због опасности. Након оправке пута и уређења објекта геонаслеђа, обавестићемо о обнављању обиласка.