Skip to main content

Министарство заштите животне средине у сарадњи са ЈП „Национални парк Тараˮ организовало је на Тари десети по реду семинар за управљаче заштићених подручја од 25. до 26. октобра 2021.године под називом „Јачање улоге заинтересованих страна у програмирању заштићених подручја и спровођење законодавног оквира“.
Од око 150 учесника, поред представника Министарства, учествовали су и представници Завода за заштиту природе, Покрајинског завода за заштиту природе, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, као и управљачи 92 заштићена подручја међу којима је и ,,ЈП Национални парк Ђердап“.
Поздравни говор одржао је директор НП Тара а државни секретар Дујановић истакао допринос Министарства у овој години како би се омогућила боља заштита природних добара и даје усвојен нови Закон о заштити природе, чиме је направљен велики корак за ову област.

Рад на семинару организован кроз 3 Панела:
Панел 1 Ангажовање приватног сектора ради смањења ризика и притисака на вредности заштићених подручја кроз накнаде за заштићена подручја
Панел 2 Чуварска служба и управљање заштићеним подручјима
Панел 3 Најбоље праксе укључивања заинтересованих страна у програмирање Заштићених подручја
Представници ЈП ,, НП Ђердап“ учествовали су у дискусији на дате теме и учесницима пренели искуства као Управљача највећег НП и јединог геопарка у Србији.