Skip to main content

Регионална агенција за развој источне Србије заједно са Аустријском агенцијом за заштиту животне средине која је водећи партнер организовала је у Београду међународну конференцију поводом почетка реализације пројекта Дунавски бисери (TransDanube.Pearls ) – Мрежа за одрживи транспорт дуж Дунава. Пројекат се реализује у оквиру Дунавског програма, финансира га Европска унија и у њему учествује 15 организација из 9 земаља.

С обзиром да је регион Дунава једна од најперспективнијих туристичких дестинација Европе, а да се већина путовања у региону Дунава обавља аутомобилима, што има негативан утицај на животну средину и становништво, пројекат Дунавски бисери има за циљ да успостави одрживи транспорт у туризму дуж Дунава кроз изградњу мреже одрживог транспорта. Централни елемент пројекта је успостављање мреже дестинација „Бисери Дунава“ посвећених одрживом транспорту за туристе и становнике дуж Дунава које подржавају транснационалну сарадњу између различитих актера из саобраћаја и туризма. Развој заједничких транснационалних стандарда и организационих структура обезбедиће наставак рада ове мреже и по завршетку пројекта. Пројекат ће радити на развоју услуга одрживог транспорта и побољшању комбинације различитих транспортних средстава унутар и између дестинација, док ће оснивање регионалних центара и формирање информационих платформи за транспорт допринети већем коришћењу одрживих транспортних средстава у региону Дунава. Осим одрживог транспорта, пројекат садржи апсект заштите животне средине и туризма односно развијања дунавског региона кроз интеграцију друштвених и економских аспеката.

Како се то чуло на иницијалној конференцији којој су присуствовали и представници ЈП „Национални парк Ђердап“, пројекат је важан за Србију, јер ће између осталог бити израђена претходна студија оправданости за изградњу система за рентирање бицикала и/или е-бицикала у области Ђердапа „Iron gate“, биће од помоћи за боље систематизовање и већу доступност саобраћајних информација, а кроз пројекат биће одабрана и дестинација којој ће се помоћи да постане „Бисер Дунава“ и која ће бити укључена у Европски туристички производ „Бисери Дунава“.