Organizacija i rukovodstvo

Organizaciona struktura

Organizacija poslova unutar Javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap, utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap, broj 4546 od 30.10.2018. godine.

U Preduzeću se obrazuje:

 • 1. Sektor za zajedničke poslove,
 • 2. Sektor za zaštitu i održivi razvoj,
 • 3. Sektor za pravne, opšte i poslove turizma,
 • 4. Sektor za planiranje gazdovanja šumama.

Sektor za zajedničke poslove

Delokrug Sektora za zajedničke poslove čine poslovi zaštite na radu, poslovi finansijske operative, knjigovodstva, računovodstva, prodaje i nabavke i studijsko-analitički poslovi. U sastavu Sektora su obrazovane:

 • 1. Služba za ekonomsko-finansijske poslove,
 • 2. Služba za komercijalu, plan i analizu.

Sektor za zaštitu i održivi razvoj

Delokrug Sektora za zaštitu i održivi razvoj čine poslovi zaštite, očuvanja i unapređivanja prirodnih vrednosti Nacionalnog parka i njegovih reprezentativnih, bioloških, geomorfoloških, geoloških, hidrografskih i predeonih obeležja; zaštite, očuvanja i unapređivanja reprezentativnih oblika etnološkog nasleđa i drugih kulturno-istorijskih vrednosti; organizovanja naučnoistraživačkih i edukativnih aktivnosti; prezentacije i popularizacije vrednosti Nacionalnog parka; uređivanja područja i projektovanja, izgradnje i održavanja objekata u svrhe očuvanja, obnavljanja i unapređivanja vrednosti Nacionalnog parka i njihove prezentacije, sanacije i revitalizacije i upravljanja građevinskim zemljištem koje je preneto Preduzeću na upravljanje i korišćenje; plana, analize, zaštite, gajenja i uređivanja šuma; aktivna uloga u izradi predloga pravila unutrašnjeg reda i uslova za sprovođenje režima zaštite prirodnog i kulturnog dobra Preduzeća; zaštite na radu; aktivnosti vezane za projekat Geopark Đerdap. U sastavu Sektora su obrazovane:

 • 1. Služba zaštite, unapređenja, promovisanja i održivog razvoja,
 • 2. Služba zaštite i unapređenja lova i ribolova,
 • 3 Služba čuvara Nacionalnog parka.

Sektor za pravne, opšte i poslove turizma

Delokrug Sektora za pravne, opšte i poslove turizma čine pravni, opšti, administrativni, normativni poslovi i svi poslovi vezani za informisanje, prezentaciju i turizam u oblasti zaštićenog područja Nacionalnog parka, kao i aktivnosti vezane za projekat Geopark Đerdap. U sastavu Sektora su obrazovane:

 • 1. Služba za pravne i opšte poslove,
 • 2. Služba za informisanje, prezentaciju, turizam i geopark.

Sektor za planiranje gazdovanja šumama

Delokrug Sektora za planiranje gazdovanja šumama čine poslovi održivog gazdovanja šumama; dugoročnog planiranja; rada na nezi, zaštiti i obnavljanju postojećih šuma; očuvanja biodiverziteta; održavanja plodnosti šumskog zemljišta; operativne razrade programa rada, praćenja pravilnosti i blagovremenosti izvršavanja poslova, vođenja propisane evidencije, pripremanja izveštaja o izvršavanju poslova i zadataka Službe; neposrednog izvršavanja najsloženijih poslova vezanih za delokrug Sektora; učešća u izradi programa i planova upravljanja Nacionalnim parkom, izradi godišnjih planova gazdovanja šumama i drugih planova i programa. U sastavu Sektora su obrazovane:

 • 1. Radna jedinica Donji Milanovac,
 • 2. Radna jedinica Tekija,
 • 2. Radna jedinica Dobra.

Rukovodstvo

Direktor

Lazar Mitrović, dipl. ekonomista

Izvršni direktor

mr Nenad Radaković, magistar šumarskih nauka

Savetnik direktora za zajedničke poslove

Milica Adamović, dipl. ekonomista

Savetnik direktora za zaštitu i održivi razvoj

Dragana Milojković, dipl. biolog

Savetnik direktora za planiranje i gazdovanje šumama

Dragan Kragulj, dipl. inž. šumarstva

Savetnik direktora za pravne, opšte i poslove turizma

Milan Đorđević, dipl. pravnik

O nama

Nadzorni odbor

Saznajte više