Organizacija i rukovodstvo

Organizaciona struktura

Organizacija poslova unutar Javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap, utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap, broj 4546 od 30.10.2018. godine.

U Preduzeću se obrazuje:

 • 1. Sektor za zajedničke poslove,
 • 2. Sektor za zaštitu i održivi razvoj,
 • 3. Sektor za pravne, opšte i poslove turizma,
 • 4. Sektor za planiranje gazdovanja šumama.

Sektor za zajedničke poslove

Delokrug Sektora za zajedničke poslove čine poslovi zaštite na radu, poslovi finansijske operative, knjigovodstva, računovodstva, prodaje i nabavke i studijsko-analitički poslovi. U sastavu Sektora su obrazovane:

 • 1. Služba za ekonomsko-finansijske poslove,
 • 2. Služba za komercijalu, plan i analizu.

Sektor za zaštitu i održivi razvoj

Delokrug Sektora za zaštitu i održivi razvoj čine poslovi zaštite, očuvanja i unapređivanja prirodnih vrednosti Nacionalnog parka i njegovih reprezentativnih, bioloških, geomorfoloških, geoloških, hidrografskih i predeonih obeležja; zaštite, očuvanja i unapređivanja reprezentativnih oblika etnološkog nasleđa i drugih kulturno-istorijskih vrednosti; organizovanja naučnoistraživačkih i edukativnih aktivnosti; prezentacije i popularizacije vrednosti Nacionalnog parka; uređivanja područja i projektovanja, izgradnje i održavanja objekata u svrhe očuvanja, obnavljanja i unapređivanja vrednosti Nacionalnog parka i njihove prezentacije, sanacije i revitalizacije i upravljanja građevinskim zemljištem koje je preneto Preduzeću na upravljanje i korišćenje; plana, analize, zaštite, gajenja i uređivanja šuma; aktivna uloga u izradi predloga pravila unutrašnjeg reda i uslova za sprovođenje režima zaštite prirodnog i kulturnog dobra Preduzeća; zaštite na radu; aktivnosti vezane za projekat Geopark Đerdap. U sastavu Sektora su obrazovane:

 • 1. Služba zaštite, unapređenja, promovisanja i održivog razvoja,
 • 2. Služba zaštite i unapređenja lova i ribolova,
 • 3 Služba čuvara Nacionalnog parka.

Sektor za pravne, opšte i poslove turizma

Delokrug Sektora za pravne, opšte i poslove turizma čine pravni, opšti, administrativni, normativni poslovi i svi poslovi vezani za informisanje, prezentaciju i turizam u oblasti zaštićenog područja Nacionalnog parka, kao i aktivnosti vezane za projekat Geopark Đerdap. U sastavu Sektora su obrazovane:

 • 1. Služba za pravne i opšte poslove,
 • 2. Služba za informisanje, prezentaciju, turizam i geopark.

Sektor za planiranje gazdovanja šumama

Delokrug Sektora za planiranje gazdovanja šumama čine poslovi održivog gazdovanja šumama; dugoročnog planiranja; rada na nezi, zaštiti i obnavljanju postojećih šuma; očuvanja biodiverziteta; održavanja plodnosti šumskog zemljišta; operativne razrade programa rada, praćenja pravilnosti i blagovremenosti izvršavanja poslova, vođenja propisane evidencije, pripremanja izveštaja o izvršavanju poslova i zadataka Službe; neposrednog izvršavanja najsloženijih poslova vezanih za delokrug Sektora; učešća u izradi programa i planova upravljanja Nacionalnim parkom, izradi godišnjih planova gazdovanja šumama i drugih planova i programa. U sastavu Sektora su obrazovane:

 • 1. Radna jedinica Donji Milanovac,
 • 2. Radna jedinica Tekija,
 • 2. Radna jedinica Dobra.

Rukovodstvo

Direktor

Saša Janošević, dipl. inž. šumarstva

Izvršni direktor

mr Nenad Radaković, magistar šumarskih nauka

Savetnik direktora za zajedničke poslove

Milica Adamović, dipl. ekonomista

Savetnik direktora za zaštitu i održivi razvoj

Saša Nestorović, dipl. inž.šumarstva

Savetnik direktora za planiranje i gazdovanje šumama

Aleksandar Ostojić, dipl. inž. šumarstva

Savetnik direktora za pravne, opšte i poslove turizma

Milan Đorđević, dipl. pravnik

O nama

Nadzorni odbor

Saznajte više