Skip to main content

У изворишном делу реке Велике Градашнице, испод Великог Гребена, налази се пећина Градашница. Предео у којем се налази пећина изграђују јурски кречњаци. До пећине води вијугава стаза кроз светлу шуму букве и храста. Стаза се у једном делу поклапа са коритом реке Градашнице, који је усечен дуж контакта беличастих и сивих кречњака, који местимице издањују. Око стазе могу се видети кречњаци захвачени корозијом, местимице прекривени маховином. На путу до Градашнице, налази се Мала пећина чији улаз подсећа на „уска врата“. Идући даље стазом, наилази се местимице на жбунове буковог жира, који је јестив. Градашница је изворска пећина, и кроз главни канал протиче водоток, који у улазном делу има низ малих травертинских каскада. Низводно од улаза, такође се понавља низ каскадних степеника само прекривених маховином, што даје посебан колорит. Специфичност, а тиме и разлог да ова пећина буде геонаслеђе, представљају силикатне творевине на зидовима. Ове творевине, сунђерасте и ламинарноталасасте форме, условно сврстане у пседоформе пећинског накита јер нису калцитног састава. Пећина Градашница и предео у којем се налази припадају режиму заштите III степена и једна је од атракција Геопарка Ђердап.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann