Skip to main content

У петак и суботу, 13. и 14. децембра 2019. године, на основу пројекта Danube GeoTour у оквиру Interreg Danube Transnational Programme-а, делегација Hateg UNESCO Global Geopark-а из Румуније посетила је ЈП „Национални парк Ђердап“ односно будући „Геопарк Ђердап“. Представници парка су срдачно дочекали госте и током њихове посете осим пружања основних информација о „Националном парку Ђердап“ и будућем „Геопарку Ђердап“ приказали им и недавно отворени „Центар за посетиоце“ у оквиру Управне зграде парка.

Наредног дана, представници парка су заједно са гостима посетили „Центар за посетиоце“ у оквиру Ревирног центра ЈП „Национални парк Ђердап“ у Текији. Након тога обишли су више локација од изузетног геолошког значаја, посетили арехеолошко налазиште „Лапенски Вир“ и музеј у оквиру налазишта уз велику љубазност домаћина музеја. На крају је посећенa средњевековна тврђава „Голубачки град“ и изложбена поставка у оквиру тврђаве. Великом љубазношћу Г-ђе Искре Максимовић, директорке музеја, гостима румунског геопарка обезбеђен је професионални водич са интерпретацијом на румунском језику.

Током посете представника Hateg UNESCO Global Geopark-а из Румуније договорена је будућа сарадња као и реализација заједничких пројеката како са ЈП „Национални парк Ђердап“ тако и са будућим „Геопарком Ђердап“.