Skip to main content

Током 209. заседања Извршног одбора Унеска, одржаном од 29. јуна до 10. јула, одобрена је номинација Геопарка Ђердап, који се прикључио Светској и Европској мрежи геопаркова.

Први геопарк у Србији покрива територију од 1330 км2, укључујући подручје Националног парка Ђердап и других заштићених подручја националног и локалног значаја. Простире се на деловима територија четири општине: Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин. Геопарк Ђердап карактерише изузетно геолошко, као и остало природно и културно-историјско наслеђе.

Активности у геопарку су усмерене на упознавање шире јавности о бројним природним и културним вредностима подручја Ђердапа, као и на развој туризма са циљем да се побољша социјални статус локалног становништва, подстакне одрживи економски развој и унапреди заштита природне и културне баштине.

Геопарк Ђердап је постао члан Светске мреже геопаркова, коју сачињава 161 геопарк из 44 државе света, као и Европске мреже геопаркова која обухвата 81 геопарк из 26 држава Европе.

О новим геопарковима сазнајте на следећој адреси: https://en.unesco.org/news/geopark-2020.