Skip to main content

Од 19. до 23. јула 2023. године на територији Унеско Светског Геопарка Ђердап спроведена је ревалидациона мисија. Важну ознака квалитета, „UNESCO Global Geopark“, ово подручје је добило 2020. године и први је и, за сада, једини УНЕСКО светски геопарк у Србији. Према правилима за УНЕСКО програм геопаркова, сваке четврте године се проверава напредак који је геопарк остварио. Ревалидациону мисију спровели су евалуатори Александру Андрашану из Румуније и Иван Кортихо Санчез из Шпаније. Током мисије разговарали су са различитим заинтересованим странама, али и упознали се са повезаности геологије и људи на овом подручју, од праисторије и до данас. Коначна одлука о томе да ли ће ово подручје остати у продици Унескових геопаркова донеће УНЕСКО Извршни одбор у пролеће 2024. године.