Skip to main content

Мужјак строго заштићене врсте риса (Lynx lynx) после обележавања и повратка у природу почетком фебруара, потпуно се опоравио. Да је рис Риста у добром стању потврђују и подаци о његовом кретању које се по први пут прати у Србији уз помоћ сателитске ГПС  огрлице постављене на врат ове јединке. Подаци о кретању редовно ће стизати у наредних годину дана и на основу њих биће утврђен ареал ове врсте, што је од великог значаја за успостављање конкретних мера заштите риса у Србији, као и заштите његових станишта.