Savet korisnika

Članom 22. Zakona o nacionalnim parkovima („Sl.glasnik RS“, broj 84/15) propisano je formiranje Stručnog saveta Nacionalnog parka. Ministarstvo zaštite životne sredine utvrđuje postupak i imenuje članove Stručnog saveta koje predstavlja konsultativno telo koje prati i analizira programe i projekte iz oblasti zaštite prirode i korišćenja prirodnih resursa, a naročito:

 • Plan upravljanja Nacionalnim parkom;
 • Program upravljanja Nacionalnim parkom;
 • Programe i projekte kojima se sprovode mere i aktivnosti zaštite i razvoja Nacionalnog parka Đerdap.

Stručni savet ima pet članova od kojih je jedan predsednik. Za članove stručnog saveta imenuju se lica koja svojim naučnim i stručnim radom prate i analiziraju oblast zaštite prirode i održivo korišćenje prirodnih resursa, a jedan član je predstavnik upravljača.

Članom 23. Zakona o nacionalnim parkovima („Sl.glasnik RS“, broj 84/15) propisano je formiranje Saveta korisnika Nacionalnog parka. Na osnovu raspisanog javnog poziva za dostavljanje predloga za članove Saveta, u februaru 2018.godine, formiran je Savet korisnika Nacionalnog parka Đerdap koji ima 11 članova:

 • jedan član iz Opštine Majdanpek
 • jedan član iz Opštine Kladovo
 • jedan član iz MZ Donji Milanovac
 • jedan predstavnik iz TOO Majadanpek
 • jedan predstavnik iz Predškolske ustanove „Marija Munćan“, Majdanpek
 • jedan predstavnik Turističkog prostora „Tvrđava Golubački grad“, Golubac
 • jedan predstavnik Turističkog prostora „Muzej Lepenski Vir“, Donji Milanovac
 • jedan predstavnik privrede sa područja Nacionalnog parka
 • jedan predstavnik lovačkog udruženja „Đerdap“, Donji Milanovac
 • jedan predstavnik nevladinog sektora, NVO „Lazarus“, Donji Milanovac
 • jedan predstavnik ustanove „Biblioteka Centar za kulturu“, Kladovo

Savet korisnika formiran je u cilju obezbeđivanja interesa lokalnog stanovništva i korisnika Nacionalnog parka Đerdap.

Za posetioce / Turizam i rekreacija

Obaveštenje za posetioce

Saznajte više