Skip to main content

U Beogradu je od 11. do 13. oktobra 2023. godine održan Sedmi sastanak Konferencije članica Karpatske konvencije, na kome je Republika Srbija preuzela trogodišnje predsedavanje ovom regionalnom inicijativom. Konferencija je organizovana u partnerstvu sa Programom ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Sekretarijatom Karpatske konvencije. Tokom konferencije ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović i ministar životne sredine, voda i šuma Rumunije, Mirčeo Fišet, potpisali su pismo o određivanju prekograničnog Ramsarskog područja koje obuhvata Gvozdena vrata u Rumuniji i Đerdap u Srbiji, na osnovu kojeg će Srbija i Rumunija zajednički upravljati ovim prekograničnim vlažnim područjem. Predstavnici JP „Nacionalni park Đerdap“ su, učestvujući na Konferenciji, prvog dana, u okviru događaja predviđenog agendom pod nazivom „Carpathian Expo“, predstavili svoje aktivnosti kroz štampane i video materijale. Poslednjeg dana Konferencije, JP „Nacionalni park Đerdap“ je kao domaćin učesnicima na izletu predstavilo prirodne i kulturne znamenitosti Đerdapske klisure.

Inače, Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata potpisalo je 2003. godine sedam zemalja Karpatskog regiona – Ukrajina, Poljska, Rumunija, Slovačka, Mađarska, Češka i Srbija. Karpatski proces, iako formalno subregionalnog karaktera, iniciran je i vođen od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije i najznačajnijih međunarodnih organizacija u oblasti zaštite životne sredine i zaštite prirode (UNEP, WWF) i čini sastavni deo integracionih procesa u Evropi u domenu zaštite životne sredine, zaštiti i održivom razvoju prirodnih i drugih resursa regiona. Karpatski region u Srbiji prostire se na području Nacionalnog parka Đerdap i južnije svojom obodnom zonom do planina Ozren i Devica.

Izvor fotografija: Facebook stranica Carpathian Convention i internet prezentacija kao i  Instagram stranica Ministarstva zaštite životne sredine.