Skip to main content

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ подсећа да је 9. мај Светски дан птица селица. Овај дан је одређен као општа кампања посвећена подизању свести о птицама селицама и потреби међународне сарадње за њихово очување. Од најситнијих ласта, нешто већих чигри и тако редом до много већих ибиса, ова предивна створења бивају све више угрожена не само природно, већ и антропогено. Промене њихових станишта, климатске промене, све веће присуство људи и инфраструктурних објеката, само су неки од фактора који се одражавају на присуство и бројност птица, али и промену селидбеног понашања. Понеке од птица селица које су мењале своје станиште да би презимиле, почеле су да презимљују у средњој Европи, а понеке су окренуле правац селидбе. Да би птице задржале свој селидбени немир, а ми уживали у посматрању, морамо заједно да се потрудима и умањимо утицаје и „отиске“ на природу.