Skip to main content

Млади истраживачи Србије, Еко центар и Центар за иновативне активности од августа 2014. године реализују пројекат „Заинтересовани за одрживост заштићених подручја – 3ЗА“ чија је сврха да се шири концепт управљања (governence), базиран на владавини права, партиципативности, родно осетљивим политикама, иновативности и конструктивном дијалогу, буде постављен као стандард у заштићеним подручјима Србије до 2020. године. Подршку пројекту су дали: ЈП „Национални парк Ђердап“, ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Сурдулице“, ЈП „Палић Лудаш“, Специјални резерват природе Увац, IUCN – Програмска канцеларија за југоисточну Европу, Радио телевизија Србије – ТВ Београд и Привредна комора Србије – удружење за пољопривреду, прехрамбену и дуванску индустрију и водопривреду.
У оквиру пројектних активности од 21. до 23. априла 2015. године у Ечкој је оджана радионица „Управљање заштићеним подручјима“ коју су припремили и водили стручњаци Светске уније за заштиту природе – IUCN. Током радионице представљена је IUCN-ова дефиниција заштићених подручја, управљање заштићеним подручјима и IUCN категорије управљања заштићеним подручјима. Учесници радионице су потом кроз рад у радним групама одређивали да ли заштићена подручја из којих долазе потпадају под IUCN –ову дефиницију заштићеног подручја и у којој су категорији, на који начин се спроводи вођење и утицај који има на заштићено подручје из којих долазе, као и која је улога локалних заједница и осталих заинтересованих страна у вођењу заштићених подручја. Међу учесницима су били и представници ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, СРП Засавица, ЈП „Палић Лудаш“, СРП Краљевица код Делиблатске пешчаре, СРП Горње Подунавље, Светског фонда за природу из Београда, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Пројекат је подржан кроз програм SENSE – Подршка организацијама цивилног друштва из области заштите животне средине у Србији. Програм имплементира Регионални центар за животну средину (REC), уз подршку Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (SIDA).