Заштита

НП „Ђердап“ је основан ради очувања:

Објеката

карстног рељефа и хидрографије, Ђердапске клисуре, кањона Бољетинске реке, кањона Брњице и др;

Станишних типова

полидоминантних реликтних заједница, осиромашених реликтних заједница, шибљака, савремених и других типова шума (букове шуме, храстово-грабове шуме, термофилне и супра-медитеранске храстове шуме, мешовите термофилне шуме и обалске формације врба); станишта и популације дивље флоре, посебно копривића, ораха, мечје леске, јоргована, маклена, црног јасена, грабића, сребрне липе, кавкаске липе, Панчићевог маклена, медунца, златне папрати, божиковине, тисе, брекиње, дивље крушке, дивље трешње и др.; станишта и популације дивље фауне, посебно птица (црна рода, белорепан, орао змијар, патуљасти орао, орао кликташ, сури орао, соко, буљина и мали вранац);

Сисара

рис, европски јелен, дивља свиња, медвед, видра, шарени твор, дивокоза и срна и др.;

Риба

сом, кечига, смуђ, деверика, мрена, балкански вијун, лињак, караш, велики и мали вретенар и јегуља и др.;

Културно – историјског наслеђа

нарочито Голубачког града, Лепенског вира, Трајанове табле, Дијане Караташ и заштите и очувања спомен обележја и др. НП „Ђердап“ обухвата део подручја Ђердапске клисуре (Гвоздена врата) у средњем току Дунава. Обухвата и делове масива северног Кучаја, Мироча и Штрпца ширине 2-10 км, као и део Дунава, који припада Републици Србији. Подручје НП „Ђердап“ простире се на територији општина: Голубац, Мајданпек и Кладово, укупне површине 63.786,48 ха, од чега је 45.454,87 ха у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 18.331,60 ха.

У оквиру Закона о националним парковима успостављене су три зоне заштите националног парка, и то:

Зона I степена заштите

У оквиру ове зоне установљено је 14 просторних јединица, које обухватају простор највреднијих и најочуванијих делова националног парка (репрезенте вегетације Ђердапске клисуре, односно делови савремених и реликтних полидоминантних и осиромашених биљних заједница са буквом, храстовима, мечјом леском, орахом, макленом, јоргованом, зелеником, тисом и др.врстама), укупне површине од 5.106,27 ха.

Зона II степена заштите

У оквиру ове зоне установљено је 10 засебних целина, у категорији осталих природних вредности националног парка, које обухватају простор око природних резервата, споменика природе, споменика културе које чине пејзажно амбијенталну целину са вредностима из првог режима заштите, па тако подразумева посредну заштиту првог степена, општу заштиту станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста, укупне површине 13.715,39 ха.

Зона III степена заштите

Обухвата преостали део Националног парка (који није обухваћен зонама I и II степена заштите), површине око 44.964,82 ха. Обухвата пољопривредне површине, грађевинска подручја градова, насеља и села, туристичких центара и зона, саобраћајна, водна, енергетска и телекомуникациона инфраструктура, објекте привременог рударства, појединачне објекте шумарства, пољопривреде, ловства, рибарства и др; зоне посебне намене ако се налазе изван I и II степена заштите.

Укупна површина под режимом заштите I степена износи око 8,01%, са режимом заштите II степена око 21,50%, док је највећи део заштићеног простора од 70,49% у режиму заштите III степена.

Лов и роболов

Сазнајте више