Skip to main content

Donji Milanovac: Održana radionica u okviru programa „Edukacija ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije“

Centar za istraživanje i studije turizma u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije sprovodi program „Edukacije ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije“ i predstavlja okvir za unapređenje konkurentnosti kadrova u turizmu Republike Srbije i implementacije aktivnosti kreiranja savremenih turističkih proizvoda baziranih na doživljaju.

Sprovođenje Programa stavlja se u kontekst oporavka turističke privrede od krize izazvane pandemijom virusa SARS KoV-2 kroz seriju od 30 radionica u oblastima koje treba da doprinesu unapređenju sveukupnog marketing sistema turizma Republike Srbije u skladu sa usvojenim Strategijskim marketing planom turizma Republike Srbije do 2025. Imajući u vidu epidemiološku situaciju, radionice su podeljene u 10 tematskih oblasti sa idejom sprovođenja u tri „klastera“ (Vojvodina, Centralna, Zapadna i Jugozapadna Srbija i Istočna i Jugoistočna Srbija). Prva radionica za klaster Istočna i Jugoistočna Srbija održana je u Donjem Milanovcu i u njoj su učestvovali predstavnici opštinskih turističkih organizacija, nevladinih organizacija, privatnog sektora.

Prva radionica bila je posvećena upravljanju destinacijom nakon krize i ulozi regionalnih turističkih organizacija i destinacijskih marketing organizacija o čemu je govorio profesor dr. Slobodan Čerović, dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum.

Program „Edukacije ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije“ biće sproveden od 1. juna do 1. novembra i kroz seriju obuka i edukacija kroz 30 radionica biće obuhvaćeno najmanje 250 aktera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora.